Image description

Substans - En skatterenovering

 

En övergripande presentation av ett renoverat inkomstskatte- och transfererings- system med syfte att återge svenska folket i den globaliserade ekonomin generös kreativitet, självständighet, trygghet, tillförsikt och ansvar


Förslaget till ett renoverat inkomstskatte- och transfererings- system som vi kallar Substans innebär en befriande enkelhet, klarhet, symmetri och påräknelighet jämfört med nu gällande system - en trängande renovering av ett uttjänt lapptäcke.


Vi avser följande raka åtgärder:


 *Arbetsgivaravgift avskaffas.


 *Alla skattefria och skattepliktiga icke-generella transfereringar (bidrag och socialförsäkringar) avskaffas.

 

 *Alla särskilda avdrag (jobb-, RUT-, ROT-, etc) avskaffas.


 *50 % rak (utan grundavdrag) skatt på alla förvärvsinkomster. 10 % progressionsskatt inkomster utöver 50 000kr/mån och ytterligare 6,66 % extraskatt på inkomster utöver 70  000kr/mån.

 

 *Ett medborgarkonto införs på vilket en basinkomst om 12,32kr/tim = 9000kr/mån sätts in för varje svensk myndig medborgare så länge denne vistas i Sverige. Nya uttag från kontot är begränsade innan registrerade bankskulder lösts.Det innebär:


*En rejäl inkomstskatte- och -avgifts- sänkning för alla, men relativt sett i synnerhet för de lägsta inkomsterna, som kan ses i diagrammen på nästa sida.


*Öppnandet för en fullständig avreglering av lönearbetet som bara behöver lyda de allmänna lagarna i övrigt. Det ska vara lätt att anställa och lätt att vägra anställning. Både fack och arbetsgivare avlastas. (Är det inte lika uppskattat av båda sidor ..?)


*Öppnandet för anställningar som idag inte kan bli av för att det inte finns utrymme för dem med den skattekil som nu föreligger. Detta utan att staten riktar med specifika subventioner såsom ROT och RUT. Allt faktiskt efterfrågat arbete subventioneras lika.


*Nedlagd byråkrati till fördel för ekonomisk besparing av administrationen och för individerna som besparas dess förnedrande, tidsödande och meningslösa kränkning.


*En påräknelig, trygg ekonomisk bas som ger alla människor nu obefintliga möjligheter att planera och utveckla sina yrkesliv, inklusive att starta egna företag.


*Avskaffandet av bidragsfällor, och alla de inkonsekvenser som drabbar den växande klass som har en prekär ställning på arbetsmarknaden för vilka det inte lönar sig eller direkt straffar sig att få och ta ströjobb. Inga inkomster ska vara förgäves.


*Det bestraffas inte att ha sparat pengar till att man blir utan anställning av en eller annan anledning, i stället för som nu då "Slösa" belönas med ett försörjningsstöd "Spara" inte får.


*Ett makroekonomiskt instrument öppnas i basinkomsten upp, med vilket man kan reglera jämvikten mellan investeringar och konsumtion genom att styra medel till privat konsumtion i recessioner.


*Bankernas stegrade makt över medborgarna stäckes genom den stora skattesänkning som tillförs medborgarkontot, i stället för att det är bankerna som skapar de nya pengar som behövs genom att skriva ut nya räntebelagda skulder. Basinkomsten vänder situationen vi nu har i Sverige som ett av världens mest privatskuldsatta länder.


*De uppblåsta bostadspriserna, som är en följd av att det är bankerna som skapar nya pengar genom att bevilja bolån, bringas ned. En generell sänkning av kostnaden för den mänskliga rättigheten till en bostad är väsentlig för trygghet och jämlikhet.


*En glänta öppnas för delandet av kommunikation, kreativitet och omsorg utan det absoluta kravet, nuvarande system försätter människor i, att man måste undvika att göra något "gratis" - som inte är registrerat och avlönat. (I vår tid är redan få jobb av den karaktären att de i första hand innebär bestämda fysiska rörelser och en närvaro på en plats som kan mätas och begränsas av stämpelklockan. Dagens ekonomi är korrupt eftersom det görs en massa för samhällsekonomin omistligt arbete gratis emedan det inte ingår i en uppmätt och definierad "arbetstid" och det blir någon annan som erhåller patentet/lönen.)


*Skattesänkningen/basinkomsten gynnar särskilt "sociala" arbeten som vård och omsorgsyrken, där man "tar jobbet med sig" integrerat i sin personlighet. Sådana arbeten, som inte kan automatiseras och som inte genererar ett direkt mätbart mervärde, är diskriminerade av dagens inkomstskattesystem som, genom att det bestraffar den mänskliga arbetskraften genom att fördyra arbetstiden på jobbet drar upp dess tempo och krav och upprättar en barriär som avskär  "arbetstiden" från, den för arbetets verkliga kvalitetsvärde kanske lika viktiga, "fritiden" utanför jobbet.


*Sådant som nu, i bästa fall, nedlåtande kallas ”ideellt arbete” kan finna upprättelse från en situation där det inte kan utskiljas från vad som gäller som "egoism" och "blott njutning och nöje" eller tvärtom att man "offrar sig", med därtill hörande frustration på obetalda fordringar. Nu förlorade värden – även sådana som kan översättas till rent ekonomiska - kan få chansen att återställas till den sociala gemenskapen. Den absoluta gränsen mellan ”jobb” och ”fritid” luckras upp så att arbetet kan befrias till att värdesättas för sitt intrinsikala värde oavsett om det är avlönat.

 

Substans - ordet kommer av latin och har en sammansatt betydelse: "underlaget man står på", "det som bär", "tillvarons grund/väsen".

 Vi vill återge politiken & demokratin och 2000-talets människor Substans, en tillförlitlig mark att stå på, en självklar närvaro och självkänsla.


Man ska inte underskatta skattesystemets roll i att forma samhällsutvecklingen. Varför skulle man vara förvånad över "arbetslöshet" sedan man i decennier har byggt upp ett skattesystem där det är en vara som står ut som långt hårdare beskattad än alla andra - arbete.

  Hur länge ska vi envisas med att försöka straffa varandras arbete och samtidigt utmönstra och skuldbelägga dem som saknar anställning? Man försöker med en sorts exorcism värna en modell för arbete som redan är förlegad. Man vill inte låtsas om att näringslivet efterfrågar flexibilitet, inte den typ av arbete, beständigt och mätt med stämpelklocka, som politikerna går till val med obestämda löften om att "skapa" åt folket.

  Envetet går man in för att sätta jobbet på piedestal, man bygger murar kring varje jobb. Det ska vara dyrt för arbetsgivaren, svårt att ge, svårt att få och svårt att bli av med, jobbet ska göras kostbart.

  Detta kanske tillfredsställer mångas sado-masochism, men rationellt sett är vi generellt förlorare, med all säkerhet de unga som fötts till och kommer in i den globaliserade arbetsmarknaden på dessa villkor.

  Människor saknar inte alls arbete - det ligger inte i människans och tillvarons natur. Det är vårt skattesystem, med alla de sociala fördomar som följer av det, som orsakar denna situation - att folk bokstavligen tvingas till sysslolöshet och "utanförskap" för att de saknar "jobb".


Avskaffa Jobbet - Befria Arbetet!


Många tänkare, sociologer och ekonomer från både "höger" och "vänster", bl a 5 nobelpristagare i Ekonomi, har sedan decennier propagerat för basinkomst/negativ inkomstskatt som en lösning på det postindustriella samhällets problem. Principen innebär alltså att den som, under t ex en månad, har en taxerad förvärvsinkomst som understiger ett visst belopp får ut en summa skatt i netto i stället för att betala in.

 

Låt oss titta på hur det omedelbara utfallet för individer i olika inkomstgrupper blir med Substans och några andra modeller som inkorporerar Basinkomst i det svenska transfereringssystemet.

No copyright: Sylence

Frågor och synpunkter kan skickas via e-mail till: sylence@subsistens.net